ติดต่อโครงการฯ ได้ที่หมายเลข 02 310-8957 - 8
Sunday Program รุ่นที่ 18