ประกาศข่าวนักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การแต่งกายเข้าห้องสอบ
- นักศึกษาชายต้องสวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อโปโล กางเกงผ้าสีดำ เท่านั้น
- นักศึกษาหญิงต้องสวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อโปโล และสวมกระโปรง รองเท้าต้องหุ้มส้น
ห้าม สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์
และรองเท้าแตะ
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทร. 0-2310-8955-6
อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401
โทร. 0-2310-8957-8, 0-2310-8596, 0-2310-8595-6
rumba.mmm@gmail.com