ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

สำนักงานฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัคร)
สถานที่ตั้ง :   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทรศัพท์ :   02-3108000 ต่อ 2280 หรือ 2281, 085-071-4002 , 085-0713022
สำนักงานฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ (ฝ่ายทะเบียน)
สถานที่ตั้ง :   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1410
โทรศัพท์ :   02-310-8957-8
สำนักงานฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ (ฝ่ายการเงิน)
สถานที่ตั้ง :   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 602
โทรศัพท์ :   081-751-5661
 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารสุโขทัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัคร : ชั้น 6 ห้อง 0610
โทร. 02-3108000 ต่อ 2280 หรือ 2281, 085-0714002 และ 085-0713022
ฝ่ายทะเบียน : ชั้น 14 ห้อง 1410 โทร. 0-2310-8957-8
ฝ่ายการเงิน : ชั้น 6 ห้อง 602 โทร. 081-751-5661
https://www.facebook.com/ru.mba.mmm
E-Mail : rumba.mmm@gmail.com