5. การสอบแก้ไอ นศ. MMM6. SM1 & VL1.
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรูปหนูฝีพระหัตถ์ บนเสื้อเฉพาะโครงการพิเศษเท่านั้น
3. สนทนาสาระของการเงิน
2. เชิญชวน นศ. ถวายพระพรผ่าน Website ม. ราม
1. Website ม. รามคำแหง