8. ขอต้อนรับ นศ.ใหม่
7. ส.ค.ส. ๒๕๕๕
6. เทศกาลดูงาน
5. ความสำเร็จ - ความสมหวัง
4. เชิญถ่ายรูปกับ ป้ายแสดงความยินดี
3. การตรงต่อเวลา เรื่องดูงาน
2. การเช่าเสื้อครุย รับพระราชทานปริญญาบัตร
1. การดูงานไป - กลับ วันที่ 21 ม.ค. 54