4. (ดูงาน) นักศึกษา SM, Sat & Sun
3. เรื่อง งานปัจฉิมนิเทศ
2. เรื่อง ขอต้อนรับ นศ.ใหม่
1. เรื่อง ขอให้ นศ. โชคดีใน การสอบประมวลความรู้