4. กำหนดวัน รับพระราชทานปริญญาบัตร
3. อ่านความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่อค่ะ
2. อ่านนิทานอีสปต่อค่ะ
1. สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖