ซุกๆ ซ่อนๆ
39. งบกระแสเงินสด
38. ลองคิดดูซิว่าจะตอบอย่างไร
37. ร้อยแปดพันเก้า
36. พี ดี ซี เอ
35. มอมแมม
34. รูปแมวดำ
33. แนะนำตัวละคร "มาม่า"
32. สุกี้ยากี้ (ของโปรด)
31. นินทา
30. ความหมายของคำบางคำ
29. เป็ดย่าง
28. วันนี้เจ้านายไม่อยู่ เหงาจัง
27. กระซิบ - กระซาบ
26. นิทานอีสป "สุนัขเฝ้าบ้าน"
25. ฉันตอบเธอบ้าง
24. เรื่อง สุดแต่ใครที่จะคิดได้
23. คำขวัญของ R.U.
22. เงินมีต้นทุน เรื่องแปลก
21. ความน่าจะเป็น
20. การทำงานเป็นทีม
19. คงไม่พบใน MMM. แล้ว
18. รบเรื่องอะไรกัน
17. ต้นทุนอีกแล้ว
16. ถามอะไรดี ?
15. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
14. ถามเรื่องอะไร
13. LTF & RMF
12. นึกอะไรได้ก็เขียน
11. เงินพลาสติค
10. นักการเงิน
9. นวัตกรรม.....
8. วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
7. คุณหนุ่ยขี้สงสัย
6. ทุนมนุษย์
5. เรื่องของต้นทุน....
4. เรื่องที่นักศึกษามาขอคำปรึกษา?
3. อะไรเสื่อม
2. อาร์เอสเคไอ
1. แม่สอนไว้ว่า...