ชื่อโครงการ 

-  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (MMM.)
-  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (Saturday Program)
-  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (Sunday Program)
-  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (Twilight Program)
-  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Modern Leaders (Weekend Program)
-  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program)
-  โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Visionary Leaders (Twilight Program )
-  โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ ปริญญาที่ 2 และ การศึกษารายกระบวนวิชาฯ
-  โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Modern Leaders Program

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  โครงสร้างหลักสูตร
  คำอธิบายรายวิชาRegister Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
สำหรับ นักศึกษาโครงการ
ตรวจผลสอบ
ประกาศข่าวถึงนักศึกษา
ตารางบรรยาย
คอลัมน์ลองอ่านดู
column หนังสือน่าอ่าน
 
 
web analytics tool
User Online 16 คน
 
 
 

 

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทร. 0-2310-8956, 0-2310-8593

rumba.mmm@gmail.com
 
     
คอลัมน์ "ลองอ่านดู" กำหนดการ.. ข้อปฏิบัติ.. วิดีโอการซ้อม.. ตรวจสอบรายชื่อ..