โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ (แผน ข) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบ
ประกาศ เรื่อง เวียนให้ทราบทั่วกัน (งดการเรียนการสอนและการสอบในชั้นเรียน)
ระเบียบการสอบออนไลน์ (Online examination) วิชาประมวลความรู้ (BUS 7097) และวิชาปกติ
ประกาศ เรื่อง ลงชื่อรับรองตนเอง ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) และเอกสารรับรองตนเองในการเข้าสอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกัน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ลงวันที่ 29 มกราคม 2564)
ม.รามคำแหง ประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3)
ม.รามคำแหง ประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 2)
ม.รามคำแหง ประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 1)
ประกาศ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน
ประกาศ เรื่อง การเรียนวิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (IS)
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารกล่องหรืออาหารว่าง และเครื่องดื่มในวันสอบประเมินผล
 
 

ชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษา

SAT รุ่น 18, MMM รุ่นที่ 25

 

 

โครงการพิเศษของ MMM มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดสมัครเรียนปริญญาโท MBA

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน) แบ่งชำระ 7 งวด
ดูงานในประเทศ 179,000 บาท หรือ ดูงานประเทศญี่ปุ่น 219,000 บาท
กลุ่มวิชาเอก
การจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การบัญชี
รายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาเรียน
เรียน วันเสาร์วันเดียว หรือ วันอาทิตย์วันเดียว
VLT รุ่น 18 ...อ่านรายละเอียด...
ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัคร VLT18 เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
SAT รุ่น 19 ...อ่านรายละเอียด... ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัคร SAT19 เรียนวันเสาร์วันเดียว
 
อำนวยการสอนโดย โครงการพิเศษของ MMM มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 6 ห้อง 610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
02-310-8956 085-0714002 และ 085-0713022
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/ การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
 
 
 
 
ข่าว ..ศิษย์เก่า.. 3M
 
นำเสนอผลงานวิจัย BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ
IS : วิชา BUS 7096
 
ตรวจผลการสอบ ตารางบรรยาย
ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ
 
 
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6
อาคารสุโขทัย
  ฝ่ายรับสมัคร ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-3108000 ต่อ 2280 หรือ 2281 ,
085-071-4002
  ฝ่ายทะเบียน ชั้น 6 ห้อง 601
โทร. 098-2621604
ชั้น 14 ห้อง 1410
โทร. 02-310 - 8957 - 8
  ฝ่ายการเงิน ชั้น 6 ห้อง 602
โทร. 081-751-5661
  E-Mail : rumba.mmm@gmail.com

Line โครงการฯ

 
 
 
เมษายน ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๖๑
(คลิกที่นี่)
 

๒๕๖๔

   
ข่าวจากท่าน อ.ดร.เมธาวี
ติดตามข่าวสาร
แผนการสอบออนไลน์โดยสรุป
ตารางการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1
ของโครงการ VLT 15/2
ตารางการสอบออนไลน์วิชาที่เรียนตามปกติ
อาจารย์ขอความเห็นใจบ้าง
ประกาศของมหาวิทยาลัย
โครงการทำความสับสนให้ นศ. อีกแล้ว
จะไม่ขอสอบออนไลน์ได้หรือไม่?
ข้อปฏิบัติ
สอบออนไลน์-ปัญหาที่ต้องขอความร่วมมือ
จากนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
การจัดสอบออนไลน์
การสอบออนไลน์
ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์
การกำหนดวันสอบวิชาที่ค้าง
ข้อสอบออนไลน์เป็นอย่างไร
การสอบออนไลน์คำถามที่นักศึกษาถาม อ. ตรงๆ คือ ?
การกลับมาของรายการ "ลองอ่านดู....."
   
ปี ๒๕๖๒
การคิด +
โรคที่คนกลัวมากมานานแล้ว
เผยชีวประวัติฮาจิโกะสุนัข ยอดกตัญญูผู้เฝ้ารอเจ้าของที่ล่วงลับ กลับบ้านนานกว่า 10 ปี
เพื่อนที่น่ารักของฉัน
โรคที่พูดถึงกันบ่อยๆ
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่
การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
มาม่าชอบเที่ยว
วิชาการค้นคว้าอิสระ
อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา
ชาวนากับงูเห่า
นกกากับนกยูง
กากับหงส์
อึ่งอ่างกับวัว
งานพระราชทานปริญญาบัตร
นิทานอีสปมาจากไหน
มาม่าชอบใจ / มาม่าอยากกินจังเลย
ลูกวัวขี้เกียจ
หม้อดินกับกระทะเหล็ก
นิทานอีสป
พวงมาลัยแม่เอ้ย
พวงมาลัย
วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์
สอบปากเปล่า TWIN 4
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน ม.รามคำแหง
สมัครสมาชิก Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
 
  จบรามก้าวหน้าไกล ทั่วเมืองไทยต่างเรียนราม M.B.A. รามฯ หนทางสู่ความสำเร็จที่ทุกท่านสัมผัสได้
  M.B.A. รามฯ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องอำนวยการสอนโดย
  "โครงการพิเศษของ MMM. มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น
 
สมัครเรียน MBA ป.โท อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6

M.B.A. For Modern Managers
ติดต่อได้ที่
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-3108000 ต่อ 2280 หรือ 2281,085-071-4002
RUMBA-MMM
M.B.A. MMM RU
rumba.mmm@gmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
User Online 8 คน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 
  Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster rumba.mmm@gmail.com  
คอลัมน์ลองอ่านดู 2018