ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วิชา BUS 7096 (การทำ IS ค้นคว้าอิสระ)
 
หนังสือขออนุญาตใช้หน่วยงานในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบฟอร์ม ค.3 ผลสอบการนำเสนอผลงาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ แต่ทำ IS ค้นคว้าอิสระ)
อ่านต่อ..
โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ (แผน ข) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบ
ประกาศ เรื่อง เวียนให้ทราบทั่วกัน (งดการเรียนการสอนและการสอบในชั้นเรียน)
ระเบียบการสอบออนไลน์ (Online examination) วิชาประมวลความรู้ (BUS 7097) และวิชาปกติ
ประกาศ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน
ประกาศ เรื่อง การเรียนวิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (IS)
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารกล่องหรืออาหารว่าง และเครื่องดื่มในวันสอบประเมินผล
 
 

โครงการพิเศษของ MMM มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดสมัครเรียนปริญญาโท MBA

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 159,000 บาท (ไม่มีการศึกษาดูงาน)
แบ่งชำระ 8 งวด
 
เรียน วันเสาร์วันเดียว
SAT รุ่น 20 ...อ่านรายละเอียด... ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัคร SAT.20 เรียนวันเสาร์วันเดียว
เรียน วันอาทิตย์วันเดียว
(*** วิชาเอก จำนวน 5 วิชา จะเรียนวันเสาร์วันเดียว ***)
MMM รุ่น 27 ...อ่านรายละเอียด... ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัคร MMM.27 เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
Login สำหรับผู้สมัคร Online
 
อำนวยการสอนโดย โครงการพิเศษของ MMM มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 6 ห้อง 610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
02-310-8956, 02-310-8000 ต่อ 2280-1
085-0714002, 085-0713022
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/ การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
 
 
 
 
ข่าว ..ศิษย์เก่า.. 3M
 
นำเสนอผลงานวิจัย BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ
IS : วิชา BUS 7096
 
ตรวจผลการสอบ ตารางบรรยาย
ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ
 
 
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6
อาคารสุโขทัย
  ฝ่ายรับสมัคร ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-3108000 ต่อ 2280 หรือ 2281 ,
085-071-4002
  ฝ่ายทะเบียน ชั้น 6 ห้อง 601
โทร. 098-2621604
ชั้น 14 ห้อง 1410
โทร. 02-310 - 8957 - 8
  ฝ่ายการเงิน ชั้น 6 ห้อง 602
โทร. 081-751-5661
  E-Mail : rumba.mmm@gmail.com

Line โครงการฯ

 
 
 
เมษายน ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๖๑
(คลิกที่นี่)
 

๒๕๖๔

   
ข่าวจากท่าน อ.ดร.เมธาวี
ติดตามข่าวสาร
แผนการสอบออนไลน์โดยสรุป
ตารางการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1
ของโครงการ VLT 15/2
ตารางการสอบออนไลน์วิชาที่เรียนตามปกติ
อาจารย์ขอความเห็นใจบ้าง
ประกาศของมหาวิทยาลัย
โครงการทำความสับสนให้ นศ. อีกแล้ว
จะไม่ขอสอบออนไลน์ได้หรือไม่?
ข้อปฏิบัติ
สอบออนไลน์-ปัญหาที่ต้องขอความร่วมมือ
จากนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
การจัดสอบออนไลน์
การสอบออนไลน์
ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์
การกำหนดวันสอบวิชาที่ค้าง
ข้อสอบออนไลน์เป็นอย่างไร
การสอบออนไลน์คำถามที่นักศึกษาถาม อ. ตรงๆ คือ ?
การกลับมาของรายการ "ลองอ่านดู....."
   
ปี ๒๕๖๒
การคิด +
โรคที่คนกลัวมากมานานแล้ว
เผยชีวประวัติฮาจิโกะสุนัข ยอดกตัญญูผู้เฝ้ารอเจ้าของที่ล่วงลับ กลับบ้านนานกว่า 10 ปี
เพื่อนที่น่ารักของฉัน
โรคที่พูดถึงกันบ่อยๆ
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่
การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
มาม่าชอบเที่ยว
วิชาการค้นคว้าอิสระ
อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา
ชาวนากับงูเห่า
นกกากับนกยูง
กากับหงส์
อึ่งอ่างกับวัว
งานพระราชทานปริญญาบัตร
นิทานอีสปมาจากไหน
มาม่าชอบใจ / มาม่าอยากกินจังเลย
ลูกวัวขี้เกียจ
หม้อดินกับกระทะเหล็ก
นิทานอีสป
พวงมาลัยแม่เอ้ย
พวงมาลัย
วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์
สอบปากเปล่า TWIN 4
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน ม.รามคำแหง
สมัครสมาชิก Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
 
  จบรามก้าวหน้าไกล ทั่วเมืองไทยต่างเรียนราม M.B.A. รามฯ หนทางสู่ความสำเร็จที่ทุกท่านสัมผัสได้
  M.B.A. รามฯ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องอำนวยการสอนโดย
  "โครงการพิเศษของ MMM. มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น
 
สมัครเรียน MBA ป.โท อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6

M.B.A. For Modern Managers
ติดต่อได้ที่
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-3108000 ต่อ 2280 หรือ 2281,085-071-4002
RUMBA-MMM
M.B.A. MMM RU
rumba.mmm@gmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
User Online 64 คน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 
  Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster rumba.mmm@gmail.com  
คอลัมน์ลองอ่านดู 2018