Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(Twin Program) รุ่น 6 กลุ่ม 3

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014154085 คุณธนพร เถาว์อั้น กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านอินสตาแกรม (Instagram) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
2 6014154086 คุณศุภชัย วิบูลย์อรรถกร ปัจจัยแรงจูงใจในการปฎิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด download
3 6014154087 คุณวัชริศ หาญสุทธิวงศ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อกีต้าร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล download
4 6014154088 คุณปริสา บุญนิธิ กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ Bualuang mBanking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา download
5 6014154089 คุณปัณณวัฒน์ อิศราพันธ์พิสิษฐ์ ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) เขตพื้นที่ภาคกลาง 4 download
6 6014154090 คุณอรพงศ์ สุขประเสริฐ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา download
7 6014154091 คุณภัทรนาฏ ธานีโต การศึกษาอิทธิพลของผู้นำทางความคิดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (Facial Skincare) ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
8 6014154092 คุณพิสิทธิ์ พฤกษ์พรชัยกุล กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องซักผ้าของผู้บริโภค ในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร 6014154093 download
9 6014154093 คุณกัญญ์วรินทร์ สาทา กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ เขตกรุงเทพมหานคร download
10 6014154095 คุณพัชรินทร์พร บุณยพุฒรังษี กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในซูเปอร์มาร์เก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
11 6014154096 คุณวันชัย แซ่ซู กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไอทีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
12 6014154097 คุณณฐกรณ์ ยี่ทอง กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ ของ ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) download
13 6014154098 คุณพัชรินทร์ สุขเกษม กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร download
14 6014154099 คุณปริยานุช ศรีจันทร์ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นเฟซบุคของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
15 6014154100 คุณธนบรรณ กาละภักดี กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
16 6014154101 คุณพรณิชา อุณะศิริ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคเพื่อเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
17 6014154102 คุณพชรภัทร แสงวงศ์ประเสริฐ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร download
18 6014154103 คุณธัณย์สิตา สิรวิชญ์ปารมี กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
19 6014154104 คุณประสบโชค แพรสีขาว สื่อดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่ส่งผลต่อเส้นทางการบริโภคสินค้าและบริการของประชากรในประเทศไทย download
20 6014154105 คุณปานทิพย์ รอดเจริญ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถปรับอากาศชั้นหนึ่งบริษัท ขนส่ง จำกัด เส้นทางกรุงเทพ-ภาคใต้ download
21 6014154106 คุณจตุพร แพรขาว กระบวนการตัดสินใจซื้อเคมีภัณฑ์?การเกษตรของเกษตรกร? อ.โพทะเล? จ.พิจิตร? download
22 6014154107 คุณน้ำเพชร นุ่มละมัย มูลค่าตราสินค้าของผ้าอนามัยโซฟีในทัศนคติผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร download
23 6014154108 คุณพัตราภรณ์ เจริญสุข กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
24 6014154110 คุณวันวิสาข์ อือตระกูล กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) download
25 6014154112 คุณมงคล รอดศรี กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
26 6014154114 คุณนวลพรรฒ เป๋อรุณ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดมีนบุรี download
27 6014154115 คุณพรนัชชา พะลัง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถปรับอากาศของบริษัท นครชัยเเอร์ จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร download
28 6014154116 คุณมนัสตา ศรีพิทักษ์ กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของเท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
29 6014154117 คุณธนพร ฤทธิ์บุญญากร กระบวนการตัดสินใจซื้อชาเขียวพร้อมดื่มสูตรไม่มีน้ำตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
30 6014154119 คุณเนตรทราย กุลสุทธิชัย กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลมนแระเทศไทย download
31 6014154120 คุณรัฐชัย สายเพ็ชร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
32 6014154121 คุณเอกไท จีระตระกูล กระบวนการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผู้บริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร download
33 6014154122 คุณพิชัย ช่วยปุ้ง กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการปั้มน้ำมันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล download
34 6014154123 คุณนรภัทร ยกชม กระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มชาไข่มุกของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
35 6014993042 คุณพรภิญญา คล้ายรัศมี กระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
36 6014993067 คุณธนาบดินทร์ โกยทอง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร download
37 6014993147 คุณรัฐวิชญ์ จิระอัคราพงศ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัสของผู้ถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>